Zomoco Zondag Morgen Competitie

Reglement Zondag Morgen Competitie 2016

De Zondag Morgen Competitie, hierna te noemen Zomoco is een organisatie van een aantal wielerclubs in Zuid-Holland.

De Zomoco wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de KNWU.

De organisatie van de wedstrijden worden uitgevoerd door de organiserende club.

Zij zorgen voor de inschrijving en uitslag en een goed verloop.

De deelnemers dienen;

– altijd de licentie of basispas mee te brengen

– te rijden met een Mylaps goed werkende en geregistreerde  transponder

– De inschrijving sluit 15 minuten voor de start dus kom op tijd.

Kom je later of heb je geen licentie of transponder bij je dan rij je buiten mededinging mee

De deelnemende clubs staan vermeld op de website;

https://zomoco.nl/verenigingen/

Inschrijfgeld

Bedraagt per deelnemer 2 euro

Voor deelnemers niet lid van een deze clubs bedraagt het inschrijfgeld 5 euro

Prijzen:

Een dagprijs van € 10.00 per categorie en 2 premies per categorie tijdens de wedstrijd, te beoordelen door de jury

Eindprijzen

Om in aanmerking te komen dient men aan de helft plus een wedstrijd te hebben deelgenomen.

Eindprijzen per categorie

1e prijs €100, 2e prijs €90, 3. Prijs €80,4e prijs €70, 5e prijs €60,6e prijs €50, 7e prijs €40, 8e prijs €30, 9e prijs €20, 10e prijs €20.

Indeling categore

Cat.A; 17 t/m 39 jaar plus elite dames

Cat. B; 40 jaar (geboren in 1976) en ouder

Cat C; Nieuwelingen en dames en cat 7 jeugd.

  1. Renners ouder dan 40 jaar mogen A-klasse rijden, maar mogen dan niet meer in B-klasse uitkomen. In overleg kan de jury dispensatie op bg maatregel verlenen.

Starttijden en duur van de wedstrijd

A-klasse 10.00 75 minuten

B+C klasse 11.15 uur 60 minuten

De laatste drie ronden worden aangegeven.

Puntentelling

1e=25, 2e=23, 3e=21, 4e=19, 5e=17, 6e=15, 7e=14, 8e=13, 9e=12, 10e=11, 11e=10, 12e=9, 13e=8, 14e=7, 15e=6 16e enz. allemaal 5 punten, afstappers, mits ze afgemeld hebben bij de jury, krijgen ook 5 punten, anders 0 punten.

Clubkleding is verplicht

Bij misdraging wordt tegen betreffende deelnemer een passende straf opgelegd

Voor eventuele vragen of opmerkingen

info@zomoco.nl

Reglement | 2016

Inschrijfgeld:

Per deelnemer 2,00 euro, voor alle klasse,
Voor leden van niet deelnemende verenigingen is de inschrijfprijs € 5.00

Prijzen:

Het bestuur stelt voor om tijdens elke wedstrijd een aantal premies te verrijden.
Te weten een eindprijs van € 10.00 en 2 premies tijdens de wedstrijd, te beoordelen door de jury.

* Er is geen tussenklassement meer er wordt alleen nog voor het eindklassement gereden.
* Om voor een prijs in het eindklassement in aanmerking te komen dient men tenminste:
13 van de 24 wedstrijden verreden hebben.

Indeling categorieën:

Cat. A: 17 tot en met 39 jaar + Elite dames

Cat. B: 40 jaar en ouder
(voor 2015 geld het geboortejaar 1976, dit wil zeggen iedereen die 40 jaar word in 2016
mag starten in de B-Klasse ongeacht in welke maand hij jarig is).

Cat. C: Nieuwelingen + Nieuweling en Junior dames + Cat. 7
(die per 1 oktober 2016 Nieuweling worden, zowel jongens als meisjes).

B-Klasse renners mogen ook starten in de A-Klasse maar dan niet meer halverwege terug naar de B,
en wanneer er eenmaal in de B gestart is mag er niet worden overgestapt naar de A.
→ Van de  A-KLASSE naar de B-KLASSE overstappen mag niet.  Wel van de van de B-klase naar de A-klasse
maar dat is éénmalig en dan niet meer terug, men mag namelijk maar 1X overstappen. ←
Indien nodig zal aan beginnende renners dispensatie verleend worden, dit alleen in overleg met de jury/bestuur ZoMoCo.

Starttijden:

Cat. A           10.00 uur
Cat. B en C:  11.15 uur

De inschrijving sluit 15 minuten voor de start dus kom op tijd.

Duur van de wedstrijden:

Cat. A: 75 minuten
Cat. B: 60 minuten
Cat. C: 60 minuten

Licenties, basislidmaatschap en transponder:

Het inleveren van een licentie of basislidmaatschap is verplicht.
Renners die hun licentie of basislidmaatschap NIET kunnen aantonen, rijden
BUITEN MEDEDINGING DE WEDSTRIJD EN KRIJGEN GEEN PUNTEN,
DIT GELD OOK WANNEER JE ZONDER TRANSPONDER KOMT.

Eventueel kan een transponder gehuurd worden bij de Jury.

Soms is het nodig je transpondernummer op te geven dus schrijf hem ergens op of leer hem uit je hoofd.
En let op: zorg dat je transponder zo laag mogelijk aan de voorvork is bevestigd en niet hoog of in de midden,
dit voorkomt dat iemand naast jou op de streep, en hem wel laag heeft en jij hoog,
hij eerder finisht als jij omdat het systeem de goed bevestigde transponder eerder leest als de foute.

De puntentelling:

De puntentelling is aangepast om iets meer verschil te krijgen.

Ze is nu als volgt voor de A en B-Klasse:
1e=25 – – 2e=23 – – 3e=21 – – 4e=19 – – 5e=17 – – 6e=15 – – 7e=14 – – 8e=13 – – 9e=12
10e=11 – – 11e=10 – – 12e=9 – – 13e=8 – – 14e=7 – – 15e=6  – – 16e en daarop volgenden allemaal 5 punten,
afstappers, mits ze zich afgemeld hebben bij de jury, krijgen ook 5 punten, anders 0 punten.

Bij de C-Klasse is het aantal starters +5

Clubkleding:

Leden van deelnemende verenigingen dienen verplicht in hun clubkleding te rijden
met uitzondering van leden die geen kleding door de club verstrekt krijgen.

Deelnemers van niet aangesloten verenigingen:

Deelnemers van niet aangesloten verenigingen betalen een bijdrage van € 5.00.
Dit geld ook voor de houders van een TMZ of BFW licentie die geen lid zijn van een van de deelnemende verenigingen.

Bevestigen rugnummers:

De deelnemers die het rugnummer niet op de juiste wijze op het shirt hebben bevestigd,
waardoor het niet door de Jury afgelezen kan worden, zullen niet geklasseerd worden en krijgen slechts 5 punten.
Op verzoek van de jury dienen deze renners direct de wedstrijd te verlaten.
Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven zal de sanctie zijn geen punten voor het klassement.

Handgemeen:

Bij een eventueel handgemeen, kan het bestuur na beraad en in overleg met de vereniging van de betrokkenen,
besluiten tot schorsing voor een aantal wedstrijden.

Materiaalpech/valpartij:

Bij materiaalpech of valpartij kan alleen een ronde vergoeding worden gegeven indien dit geconstateerd is
door de jury, dus materiaal kan alleen vervangen worden voor de jurywagen.
Bij een valpartij dienen de betrokkenen zich te melden bij de jury, uiteraard alleen wanneer dit mogelijk is.

Voortijdige koersverlating:

Indien de koers voortijdig verlaten wordt, dienen de deelnemers zich bij de jury af te melden,
indien dit niet gebeurd krijgt men geen punten voor het klassement.

Jury:

De jury zal in principe bestaan uit twee vaste juryleden, aan gevuld met twee juryleden van de vereniging
waar de wedstrijd plaats vindt. Indien de organiserende vereniging niet aan deze verplichting voldoet,
valt een kwart van het inschrijfgeld aan de ZoMoCo toe.

Informatie ZoMoCo en contact:

Voor fouten in de uitslag of voor andere zaken, altijd melden bij de secretaris en niet bij het website beheer.

Top